arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
STOART aktywnie wspiera kampanię FAIR INTERNET.
Powrót

STOART aktywnie wspiera kampanię FAIR INTERNET.

Nasza organizacja - Związek Artystów Wykonawców STOART aktywnie uczestniczący w działaniach AEPO ARTIS (the Association of European Performers Organisation), gorąco popiera proklamowaną wspólnie z innymi międzynarodowymi strukturami zrzeszającymi artystów (FIM, FIA i IAO) kampanię FAIR INTERNET.


Jej celem jest przeprowadzenie wewnątrz Unii Europejskiej takich zmian legislacyjnych, które pomogą zapewnić artystom wykonawcom uzyskiwanie rekompensaty za eksploatację ich wykonań (w sferze audio i video) w internetowych serwisach on-demand (korzystanie "na życzenie"). W dotychczas funkcjonującym systemie prawa unijnego brak jest bowiem regulacji gwarantującej Artystom stosowne wynagrodzenie za takie korzystanie z artystycznych wykonań. 

Komisja Europejska rozpoczyna proces projektowania stosownych rozwiązań, dlatego szczególnie istotne jest, byśmy zabrali głos w tej sprawie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony www.fair-internet.eu i gorąco zachęcamy do złożenia petycji w sprawie ochrony praw artystów.

Wyraźmy wspólnie nasze stanowisko w tej sprawie i pomóżmy nam wszystkim - społeczności Artystów Europy, zatroszczyć się o nasze prawa!