arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Zebrania wyborcze delegatów STOART

ak informowaliśmy w sierpniu br. wszystkich p.t. Członków Zwyczajnych ZAW STOART w treści imiennych zawiadomień, w dniach 8, 9 i 10 grudnia 2014, w Hotelu GROMADA CENTRUM w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 odbędą się Zebrania Wyborcze Delegatów STOART. Zebrania zaplanowano w następującym porządku: 
 

  1. Konwent klasyka - w dniu 8 grudnia 2014 (poniedziałek), o godz. 16.00
  2. Konwent jazz - w dniu 9 grudnia 2014 (wtorek), o godz. 13.00
  3. Konwent rozrywka - w dniu 10 grudnia 2014 (środa), o godz. 13.00


Przypominamy Koleżankom i Kolegom - Członkom STOART, że w związku z przepisem § 37 ust. 2 w Zebraniach Wyborczych Delegatów mogą wziąć udział wszyscy Członkowie Zwyczajni STOART, którzy swoje prawa członkowskie nabyli na podstawie przepisów § 14 i § 61 Statutu STOART przed 8 listopada 2014 r..
O przynależności do grupy konwentowej "klasyki", "jazzu" lub "rozrywki" decydowały oświadczenia złożone w treści Zobowiązań Organizacyjnych bądź, w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 37 ust. 7 Statutu STOART, w treści stosownej deklaracji załączonej do wysłanego w sierpniu br. pisma informującego o terminie i miejscu Zebrań Wyborczych Delegatów.
Informujemy także, że obowiązujące w STOART Statut i regulaminy nie zezwalają na refundację uczestniczącym w Zebraniach Wyborczych Delegatów kosztów podróży.

Przewidzieliśmy natomiast skromny poczęstunek dla uczestników Zebrań.
Prosimy o liczny udział Członków naszej Organizacji w Zebraniach.

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART