arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów STOART dokonało wyboru nowych władz rozpoczętej tego właśnie dnia VI kadencji (2015-2020).

Informujemy, że obradujące w Warszawie, w dniu 22 lutego 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów STOART dokonało wyboru nowych władz rozpoczętej tego właśnie dnia VI kadencji (2015-2020).

Skład nowo wyłonionych organów STOART:

Zarząd:

Przewodniczący - Jan Drozdowski
Sekretarz - Wincenty Krawczyk
Skarbnik - Tomasz Warowny
Z-cy przewodniczącego - Zbigniew Konopczyński i Krzysztof Szczepański
Z-cy sekretarza - Joanna Pawlak i Zygfryd Sekuła
Z-cy skarbnika - Ewa Dubis-Kaczmarek i Bogdan Kulik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Krzysztof Trzcionkowski
Sekretarz - Jerzy Stelmaszczuk
Z-ca przewodniczącego - Jan Aniołek
Z-ca sekretarza - Ryszard Bąk
Członek - Michał Król

Władzom STOART gratulujemy wyboru i życzymy wytężonej i owocnej pracy służącej wszystkim Członkom naszej organizacji.