arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Biuro

Agnieszka Parzuchowska - Janczarska

Dyrektor STOART

Michał Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Inkasa

Mirosław Michalak

Zastępca Dyrektora ds. Repartycji

Kinga Nurzyńska

Główna Księgowa

Rafał Orłowski

Koordynator ds. repartycji

Iwona Miziarska

Koordynator Działu Członkowskiego

Dominika Krysiak

Koordynator Działu Zagranicznego

Joanna Dewódzka

Koorydnator Działu Obsługi Umów

Eryk Lechowicz

Koordynator Działu Rozliczeń Repertuaru Polskiego, Inspektor Ochrony Danych