arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Polski Komitet nawiąże współpracę z muzykiem w ramach projektu \\"W stronę aktywnej starości\\" współfinansowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia zajęć muzycznych dla osób starszych przez 8 godz. miesięcznie w Milanówku przy ul. Kościuszki 116.

Email:  centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl